Hülya Deniz Özkal - Kum ve Ateş - Gümüş ve Cam Boncuk Sergisi

21 Aralık 2010 - 18 Ocak 2011

"KUM VE ATEŞ"

Herşey ateşle başladı….

Camla ilgili tarihlendirilebilir en erken örnek bugünkü Türkiye - Suriye sınırı yakınlarındaki Amik Ovasında yer alan Atchana (antik Alalakh) yerleşiminde bulunmuşsa da, M.Ö. 15-14 yüzyllarında Mısır'da cam hamuru tekniği biliniyordu. Mezopotamyalılar ile Eski Mısırlılar kum ve kül karışımının birlikte ısıtıldığında sert, saydam ve kırılgan bir maddeye dönüştüğünü fark etmişlerdi.


Tarihin ilk cam yapımcıları çok geçmeden, camın sıcakken kolayca biçimlendirilebilecek kadar yumuşak ve akıcı olduğunu, soğuduğunda ise toz
halinde öğütülebilecek kadar sertleştiğini anladılar.

Heykeltraş ve Gümüş & Cam Boncuk Tasarımcısı olan Sanatçının bu ilk sergisidir.