Kibele nin Torunları - Karma Resim ve Heykel Sergisi

01 -12  Mart 2011

"Kibele'nin Torunları"

Dağların Hanımı, Büyük Ana Kibele
Nezih BAŞGELEN


Anadolu’nun tarihöncesi dönemlerinden gelen güçlü inanışlarından biri olan Kibele, geçmişte yaşadığımız coğrafyanın kayalıklarında, korularında, çam ormanlarında, mağaralarında, çağlayanlarında, pınarlarında oturduğuna inanılan "dağların anası" olarak büyük saygı görmüş bir tanrıçadır. Kibele’nin Pessinus (Ballıhisar/Sivrihisar)'daki ana idolü siyah bir gök taşı olarak büyük saygı görmüştür. Tek tanrılı dinler öncesinde Anadolu insanı doğaya dönük inancının da önde gelen simgelerinden biri olmuştur. Efsanevi Kralları Midas’la özdeşleşen Frigler, bu Anadolu tanrıçasını Balkanlar’dan getirdikleri inançla birleştirerek kayaların ecesi, dağların hakimesi, yaban hayvanlarının sahibesi olarak pınarların, çağlayanların, çam ormanlarının olduğu bütün doğa köşelerinde kutsamışlardır. Orta Avrupa'dan Helenistik dönemde Anadolu'ya göçen Galatlar da, Frigya Bölgesi'ne yerleştiklerinde Tanrılar Anası Kibele inancını benimsemiş, kırlarda, dağ yamaçlarındaki sunaklarda, adına dikilmiş taşlarda, kayaya oyulmuş basamaklı kutsal alanlardaki törenleri onların doğa ve hayvanlara yönelik inanç ve sevgileriyle bütünleşmiştir. "Dağların Anası"nın ritüellerindeki ağaçlar; özellikle meşe, çam ve selvi Kibele'ye adanmış üç kutsal ağacı oluşturmuştur. “Dağların Hanımı”, "Anasız Bakire" Kibele, Hazreti Meryem'e kadar uzanan çizgide pek çok inancı ve kültürü etkilemiştir. Yaratıcıların bu güçlü simgesi çağar boyu sanatçıarı da çok
önemli bir esin kaynağı olmuştur "Kibele'nin Torunları” n dan sekiz sanatçı hanımın bir araya gelerek oluşturduğu bu serginin eserleri de bizlere gerçek bir sanat şöleni olmuştur.