Arkeoloji

Arkeoloji Sanat Yayınlarınları : www.arkeolojisanat.com

Mozaik serimiz

Ege Yayınları

 • AKDENİZDE İSLAM SAN.KEŞFEDİN İNG.
 • AKDENİZDE İSLAM SANATINI KEŞFEDİN
 • ANADOLU DA KALAY VE BRONZUN TARİHÇESİ
 • ANADOLU KONUT MİMARİSİNDE PORTİKOLU AVLULARIN GELİŞİMİ VE DEĞİŞİMİ
 • ANADOLU UYG.TAKI
 • ANTİK DÖNEMDE BESLENME
 • ANTİKÇAĞDA ET VE BALIK PAZARLARI
 • ANTİKÇAĞDA HİPODROMLAR
 • ARTVİN DEKİ GÜRCÜ MANASTIRLARININ MİMARİSİ
 • BİRGİ - GELENEKSEL KENT DOKUSU
 • BİZANS VE TÜRK DÖN.HİERAPOLİS.TR
 • BYZANTINE AND TURKISH HIERAPOLIS-İNG
 • BYZAS CİLT / 1
 • BYZAS CİLT / 2
 • BYZAS CİLT / 3
 • BYZAS CİLT / 4
 • BYZAS CİLT / 5
 • CONVERTED BYZANTINE CHURCHES IN ISTANBUL
 • ÇİVİ YAZISI ORTAYA ÇIKIŞI,GELİŞMESİ,ÇÖZÜMÜ
 • DAĞLIK KİLİKYA BÖL.ÇOKGEN TAŞDUVARLI MEZARLAR
 • ESKİ ÇAĞDA İSTANBUL
 • ESKİ ÖNASYA TOP.SUÇ VE CEZA KAVRAMI
 • ESKİ ÖNASYA VE MISIR DA MÜZİK
 • ESKİ YUNAN ÇÖMLEKÇİLİĞİ
 • ESKİ YUNAN DA TARIM
 • ESKİÇAĞDA DEPREMLER
 • ESKİÇAĞDA DOKUMA
 • ESKİÇAĞDA PARA
 • ESKİÇAĞDA TIP
 • ESKİÇAĞDA TUVALET KÜLTÜRÜ
 • ESKİÇAĞDA YAZI ARAÇ VE GEREÇLERİ
 • GELENEKSEL KENT DOKUSU BİRGİ
 • GEPHYRA 1
 • GEPHYRA 2
 • GLASIERTE BYZANTINISCHE KERAMİK AUS DER TURKEI
 • HATTUSCHA REH.1.BASKI ALM.
 • HATTUŞHA REH. 3.BASKI TÜRKÇE
 • HATTUŞHA REH.ALM.2.BASKI
 • HATTUŞHA REH.İNG.2.BASKI
 • HATTUŞHA REH.TR.2.BASKI
 • HELIOS UND SOL
 • HELLEN VE ROMA DÜN.KURŞUN KULLANIMI
 • HERMOGENES ANADOLULU BİR MİMAR
 • HİERAPOLİS REH. İTLY.
 • HİERAPOLİS REH.ALM.
 • HİERAPOLİS REH.İNG.
 • HİERAPOLİS REH.TÜRKÇE
 • HİTİT EKONOMİSİ
 • HİTİTLERİN MEKTUP.
 • IDENTIFYING CHANGES:THE TRNASSİTİON FROM BRONZE TO IRON AGES
 • İNSAN VE EVRİM
 • KIEROS - ANADOLU NUN KUZEYBATISINDA ANTİK BİR KENT
 • KISMET İN DÜMEN SUYUNDA
 • KLAROS APOLLON KLARİOS BİLİCİLİK MERKEZİ
 • KLASİK FİLOLOJİ SEMİNERLERİ 1
 • KLASİK VE HEL.DÖN.MÜH.AMPHORA ÜRETEN MERKEZLER VE MÜHÜRLEME
 • KSANTHOS VE LET.REH. FRN
 • KSANTHOS VE LET.REH. İNG.
 • KSANTHOS VE LET.REH.TR.
 • LAODIKEIA
 • NİKOMEDEIA İÖ 264 / 263 - İS 358
 • OSMANLI MACARİSTANINDA KENTLER KALELER
 • ROMA DİNİ
 • ROMA DÜNYASINDA KÜÇÜKASYA
 • SANAT TARİHİ DEFTERLERİ 10
 • SANAT TARİHİ DEFTERLERİ 6 ÖZEL SAYI
 • SANAT TARİHİ DEFTERLERİ 7
 • SANAT TARİHİ DEFTERLERİ 8 METİN AHUNBAY A ARMAĞAN
 • SANAT TARİHİ DEFTERLERİ 9
 • SÖZCÜK TABANI
 • TARABYA
 • TARİH ÖNCESİ İNSAN RESİMLERİ
 • TARSUS - GÖZLÜKULE
 • TAY 4A - 4B İLK TUNÇ
 • TAY 7 PİSİDİA - KARİA
 • TAY 8 BİZANS-MARMARA
 • TAY C 14 VERİ TABANI
 • TAY KALKOLİTİK 3
 • TAY NEOLİTİK 2
 • TEKİRDAĞ NAİP TÜMÜLÜSÜ
 • TİRE MÜZESİ BRONZ ESERLERİ
 • TROIA REHBERİ TÜRKÇE
 • ULUBURUN GEMİSİ
 • YAPI SANATINDA YARIM YÜZYIL
 • YAZITLAR VE ANTİK KAY.IŞIĞINDA BATI ANADOLUDA ENTELLEKTÜELLER

 • Homer Yayınları
 • AMORIUM
 • ANADOLU´NUN ETNOARKEOLOJİSİ
 • ANTİK ÇAĞ YEMEKLERİ VE YEMEK KÜLTÜRÜ
 • ANTİK ÇAĞ´DA HAMAMLAR VE YIKANMA
 • ANTİK ÇAĞDA DENİZCİLİK VE GEMİLER
 • ANTİK DÜNYADA KIRSAL VE KENT
 • ANTİK OLİMPİYAT OYUNLARI
 • ANTİK YUNAN DA SANAT VE MİTOLOJİ
 • ARKEOLOJİK MİMARİDE TAŞ
 • ARYKANDA
 • AUGUSTUS ÇAĞINDA CİNSEL SUÇLAR
 • AVRUPA NIN ÜVEY EVLATLARI
 • BALKAN SAVAŞLARI
 • BALLIKAYALAR
 • BENİM DİKEY DÜNYAM
 • CUMHURİYET İN İKTİSAT TARİHİ
 • ÇİNGENELER
 • ÇİNGENELER GANJ DAN THAMES E
 • ERKEN HELLENİSTİK ÇAĞ SİKKELERİ
 • ESKİ ATİNA YAŞANTISINDA BİR GÜN
 • FOROGRAFTA RENGİN SIRLARI
 • GEÇ ANTİK ÇAĞDA KENT
 • GRAMERCİLER VE RETORİK USTALARI ÜZERİNE
 • HELLEN DÜNYASINDA SİKKE
 • HELLENİSTİK HEYKEL
 • HERAKLEİA
 • İASOS KARİA DA BİR LİMAN KENTİ
 • İMPARATORLAR YATAKLARINDA ÖLMEZ
 • İSLAM SANATI VE MİMARLIĞI
 • İTTİHAT TERAKKİ VE CİHAN HARBİ
 • İTTİHAT TERAKKİ VE KAPÜTÜLASYONLAR
 • KARİA GEOMETRİK SERAMİĞİ
 • KIRMIZI FİGÜRLÜ ATİNA VAZOLARI
 • LYCIA
 • LYKİA
 • MİLETOS BİR TARİH
 • OLYMPOS İNG
 • OLYMPOS TR
 • OSM.İMP.ÇİNGENELER
 • PAULUS UN KUTSAL GÖREV GEZİLERİ
 • RİSKİN ÖTESİ
 • ROMA DAN BİZAN SA
 • ROMA İMP.DOKTORLAR
 • ROMA MİMARLIĞI
 • ROMA SANATI VE MİMARLIĞI
 • SİKKELER IŞIĞINDA ESKİÇAĞ TARİHİ
 • SİYAH FİGÜRLÜ ATİNA VAZOLARI
 • SU ALTINDA ARKEOLOJİ
 • SULTAN ABDÜLHAMİT
 • TÜRKİYE NİN DAĞLARI
 • YAŞAMIN RENKLERİ YA DA LATİNCE DEYİŞLER
 • YUNAN HEYKELİ ARKAİK DÖNEM
 • YUNAN HEYKELİ KLASİK DÖNEM
 • YUNAN MİMARLIĞI
 • YUNAN SANATI
 • YUNAN VE ROMA DÜN.KENT

Dost Yayınevi

 • AKLIN TARİH ÖNCESİ
 • ANADOLU UYGARLIKLARI
 • ANTİK YUNANIN KÜLTÜR TARİHİ
 • ANTİKÇAĞDA KİTAP
 • AZTEKLER
 • BABİL KİTAPLIĞI MİCROMEGAS
 • BÜYÜK İSKENDERİN YAŞAMI VE FETİHLERİ
 • ESKİ YAKINDOĞU SÜMER´DEN KUTSAL KİTAP´A
 • EVRİM ADAMI
 • HİTİT DÜNYASINDA YAŞAM
 • HİTİTLER
 • İSKENDERİYE KÜTÜPHANESİ
 • MISIR VE ANTİK YAKINDOĞU´NUN KÜLTÜR TARİHİ
 • MISIR,YUNAN,VE ROMA ANTİK AKDENİZ UYGARLIKLARI

Arkadaş Yayınevi

 • AZTEKLER
 • BABİL
 • GILGAMIŞ DESTANI
 • HİTİTLER BİLİNMEYEN BİR DÜNYA İMPARATORLUĞU
 • HİTİTLER VE HİTİT ÇAĞINDA ANADOLU
 • İLYADA
 • KADEŞ GALİBİ HİTİT ÜLKESİNİN ROMANI
 • MAYALAR
 • NUH TUFANI /TARİHİ DEĞİŞTİREN OLAYA İLİŞ
 • ORTADOĞU İKİ BİN YILLIK ORTADOĞU TARİHİ
 • TROİA BİR KENT VE MİTLERİ YENİ KEŞİFLER
 • UYGARLIĞIN SEYİR DEFTERİ

İstanbul Kitapları

 • 17.YY.İKİNCİ YARISINDA İSTANBUL 1 / 2 - v yayınları
 • 18.YY.DA TÜRKİYE VE İSTANBUL - kesit yayınları
 • 1929 KIŞI BİR ŞEHİR EFSANESİ - iş bankası kültür yayınları
 • ANITSAL İSTANBUL - remzi kitap
 • BAB-I ALİ - çelik gülersoy
 • BEŞİKTAŞ DAHA DÜN BUGÜN - çelik gülersoy
 • BEYOĞLU KISA GEÇMİŞİ ARGOSU - iletişim yayınları
 • BEYOĞLU'NUN YİTİP GİTMİŞ 3 OTELİ - çelik gülersoy
 • BİR TUTAM İSTANBUL - remzi kitap
 • BİR ZAMANLAR KADIKÖY - iletişim yayınları
 • BİZANS TARİHİ YAZILARI - dünya yayınları
 • BOĞAZİÇİ BÜYÜSÜ - inkılap yayınları
 • BOĞAZİÇİ KENDİNİ ANLATIYOR - kitab istanbul
 • BOĞAZİÇİ KÖŞKLERİ
 • BOĞAZİÇİ SAHİLHANELERİ TK. - kültür a.ş
 • BOĞAZİÇİ TİRYAKİLİĞİ - elips yayınalrı
 • BOĞAZİÇİ VE BOĞAİÇİ MEDENİYETLERİ - eren yayınları
 • BOĞAZİÇİ VE İSTANBUL - eren yayınları
 • BOĞAZİÇİNDE YALILAR,İNSANLAR - iletişim yayınları
 • BOZCAADA TENEDOS
 • BURASI İSTANBUL - dharma yayınları
 • BÜYÜKADA - çelik gülersoy
 • BÜYÜKADA - remzi kitap
 • CONVERTED BYZANTINE CHURCHES IN ISTANBUL - ege yayınları
 • DELİ SARAYLI / MAVİ DENİZ BEYAZ YOLLAR - iletişim yayınları
 • DİVANYOLU - ötüken yayınları
 • DOĞAN APARTMANI - çelik gülersoy
 • DRAWING ON İSTANBUL -
 • DÜNDEN BUGÜNE BEŞİKTAŞ -
 • EBRİSTANBUL
 • EDMOND DE AMICI İSTANBUL 1874 - türk tarihvakfı yayınları
 • ESKİ İSTANBUL ARABALARI - çelik gülersoy
 • ESKİ İSTANBUL MEYHANELERİ - iletişim yayınları
 • ESKİ İSTANBUL'DAN HATIRALAR - iletişim yayınları
 • ESKİ İSTANBUL'DAN HATIRALAR - kitabevi yayınları
 • ESKİ İSTANBUL'DAN NOTLAR - küre yayınları
 • EYÜP
 • EYÜP DÜN BUGÜN - tarih vakfı yayınları
 • FROM THE BOSHPHORUS - çitlembik yayınları
 • GÖKSU'YA AĞIT - çelik gülersoy
 • HAGIA SOPHIA
 • HATIRALARIM - literatür yayınları
 • HAZİNE-İ HÜMAYUN TOPKAPI SARAYI İNG
 • HAZİNE-İ HÜMAYUN TOPKAPI SARAYI TR
 • I'M İSTANBUL - kültür a.ş.
 • İSTANBUL - net yayınları
 • İSTANBUL 1900 - yapı endüstri merkezi
 • İSTANBUL ADALARI - tarih vakfı yayınları
 • İSTANBUL ANILARI 1897 / 1940 - tarih vakfı yayınları
 • İSTANBUL BİR KENT TARİHİ - tarih vakfı yayınları
 • İSTANBUL CAMİLERİ - türk tarih kurumu
 • İSTANBUL DENİZ HAMAMLARI VE PLAJLARI - inkılap yayınları
 • İSTANBUL ESTETİĞİ - çelik gülersoy
 • İSTANBUL İNSAN VE MEKAN - tarih vakfı yayınları
 • İSTANBUL LATİN CEMİYETİ - kitap yayınevi
 • İSTANBUL LİMANI - tarih vakfı yayınları
 • İSTANBUL NASIL EĞLENİYORDU - iletişim yayınları
 • İSTANBUL ŞARKISI - çelik gülersoy
 • İSTANBUL VE BOĞAZİÇİ - tarih vakfı yayınları
 • İSTANBUL YAZILARI - çelik gülersoy
 • İSTANBUL'DA 1894 DEPREMİ -
 • İSTANBUL'DA BİR SENE - iletişim yayınları
 • İSTANBUL'DAKİ YABANCI SARAYLAR - kültür a.ş.
 • İSTANBUL'DAN BEN DE GEÇTİM - kitabevi yayınları
 • İSTANBULLULAR - everest yayınları
 • İSTANBUL'UN BİZANS ANITLARI - yapı kredi yayınları
 • İSTANBUL'UN FETHİNİN 550.YILI - kültür a.ş.
 • İSTANBUL'UN KUYTU KÖŞELERİ - yapı kredi yayınları
 • İSTANBUL'UN TARİHİ ESERLERİ - eren yayınları
 • İSTİNYE - çitlembik yayınları
 • KASIMPAŞALIYIZ - kitabevi yayınları
 • KIRIM SAVAŞI SIRASINDA İSTANBUL - kitap yayınevi
 • KONSTANTİNOPOLİS'İN ROMANI - özgür yayınları
 • KÜLTÜR BAŞKENTİ İSTANBUL - kültür a.ş.
 • L'ARTE DE VİVRE A İSTANBUL
 • LE ROMAN DU GRAND BAZAAR -
 • MEKANLAR VE OLAYLARI İLE TOPKAPI SARAYI - kaynak yayınları
 • MERHABA ATİNA - tarih vakfı yayınları
 • MİNYATÜR İSTANBUL - kültür a.ş.
 • MİRAT-I İSTANBUL - çelik gülersoy
 • PAYİTAHT İSTANBUL'UN TARİHÇESİ - tarih vakfı yayınları
 • RUMELİ HİSARI - çelik gülersoy
 • SAINT SOPHIA
 • SİGORTA HARİTALARINDA İSTANBUL - tarih vakfı
 • SİNAN'IN İSTANBUL'U İNG - yapı endüstri merkezi
 • SİNAN'IN İSTANBUL'U TR - yapı endüstri merkezi
 • SOĞUKÇEŞME SOKAĞI - turıng yayınları
 • SOKAK SOKAK İSTANBUL KENT ATLASI - iki nokta yayınları
 • SON BÜYÜK KUŞATMA 1453 - aprıll yayınları
 • ŞEHİRLERİN ECESİ İSTANBUL - kitap yayınevi
 • TANZİMATTAN GÜN.İST.DA STK'LAR - tarih vakfı yayınları
 • TARABYA
 • TARİHİ VE EFSANELERİYLE İSTANBUL SEMTLERİ - selis yayıncılık
 • TARİHSEL KAYNAKLARIYLA İSTANBUL DEPREMLERİ - kitabevi yayınları
 • TEŞVİKİYE NİŞANTAŞI - kitabevi yayınları
 • TRAMVAY İSTANBUL'DA - turıng yayınları
 • ÜÇ DİNİN BULUŞTUĞU KENT İSTANBUL - inkılap yayınları
 • ÜÇ İSTANBUL - oğlak yayınları
 • YABANCI GAZETECİLERİN GÖZÜYLE İSTANBUL - kültür a.ş.
 • YAŞADIĞIM İSTANBUL - arkeoloji ve sanat yayınları
 • YOK EDİLEN İSTANBUL

Yabancı Yayınlar

 • AKHENETEN AT THE RELEGION LLIGHT - cornell ünv.press
 • A HISTORY OF ARCHAEOLOGICAL THOUGHT - cambridge university
 • A LITTLE HISTORY OF ASTRO ARCHAEOLOGY - thames and hudson
 • ALEXANDER THE GREAT - michigan ünv.press
 • AMAZING FACTS ABOUT ANCIENT EGYPT - thames and hudson
 • AMERICAN JOURNAL OF ARCHAEOLOGY 2 - archaeological enst.of america
 • AMERICAN JOURNAL OF ARCHAEOLOGY 4 - archaeological enst.of america
 • ANATOLIA ANTIQUA VIII - institut français d'etudes
 • ANATOLIA ANTIQUA IX - institut français d'etudes
 • ANATOLIA MODERNA VII - institut français d'etudes
 • ANTIQUTY&PHOTOGRAPHY - thames and hudson 
 • ARCHAEOLOGICAL FINDS - tempus publishing
 • ARCHAEOLOGY - thames and hudson
 • ASPECST OF HELLENISTIC KINGSHIP - aarhus
 • BENEATH THE SEVEN SEAS - thames and hudson
 • BIBLIOGRRAPHIE ANALYTIQUE SUR LA CERAMIQUE BYZANTINE - institut français d'etudes
 • BREAKING GROUND - michigan ünv.press
 • CLEOPATRA BEYOND THE MYTH - cornell ünv.press
 • CURRENT PALEOETHNOBOTANY - chicago press
 • DAL VILLAGIO ALLA CITA - jaca book
 • DER FRIES VOM KENOTAPH GAIUS CAESAR IN LYMYRA - phoibos verlag
 • DIE FRÜHEN TÜRKEN IN ZENTRAL ASIEN - wissenschaftlıche buchgesellschaft darmstadt
 • DIE NEUE PINAKOTHEK MÜNCHEN - scala books
 • DIE ROMISCHEN KATAKOMBEN - philipp von zabern
 • ENCYC. OF GODS - kyle cathıe ltd
 • ENVIRONMENTAL ARCHAEOLOGY - cambridge
 • EARTHLY REMAINS - british museum press
 • EGYPT IN THE AGE OF CLEOPATRA - cornell ünv.press
 • EGYPT OR PHARAOH - natıonal geographic
 • EGYPTION CALENDER WORK FOR ETERNITY - periplus
 • EROTIC IN DER ROMISCHEN - philipp von zabern
 • ETHNOARCHAEOLOGY IN ACTION - cambridge university
 • EXP.THE WORLD OF ANCIENT GREEKS - thames and hudson
 • EXP.THE WORLD OF THE VIKINGS - thames and hudson
 • EXP.THE WORLD OF THE DRUIDS - thames and hudson
 • FANTASTIC ARCHAEOLOGY - pennsylvania ünv.
 • FROM COINS TO HISTORY - THE HEART OF ACHILLES
 • GODS AND MEN IN EGYPT - cornell ünv.press
 • GREEK FOR READING - thames and hudson
 • HANNIBAL - philipp von zabern
 • HELLENISTISCHE TURMGEHÖFTE IN ZENTRAL UND OSTLYKIEN - phoibos verlag
 • IN SEARCH OF GOD THE MOTHER - callıfornia ünv.
 • INNOVATION - bis 
 • INSIDE THE NEOLITHIC MIND - thames and hudson
 • JUSTINIAN UND THEODORA - georg olms verlag
 • KLEINASIATISCHE MUNZEN - georg olms verlag 
 • LA CULTURE DU HAUT-EUPPHRATE AU BRONZE ANCIEN - institut français
 • d'etudes
 • LA NEOLITHISATION DE L'ANATOLIE - institut français d'etudes
 • LA PREMIERE HISTOIRE DE FRANCE EN TURC OTTOMAN - l'harmattan
 • LA TURQUIE ENTRE TROES MONDES-
 • LE GRANDI CIVILTA DEL VICINO ORIENTE - jaca book
 • LE POLEOLITEIQUE INFERIEUR AT MOYEN AN EUROPE - jaca book
 • LE PRIME TERRE ABITATE - jaca book
 • LE SGRANDS ATELIERS D'ARCHITECTIRE DANS LE MONDE EGEEN - institut rançais d'etudes
 • L'UOMO E L'AMBIENTE NELLA PREISTOIRA - jaca book
 • L'UOMO E L'AMBIENTE VERSO L'ANTICHITA - jaca book
 • MARE NOSTRUM THE ROMAN SEA - philipp von zabern
 • MEDIEAL TOWN WALLS - tempus publishing
 • METHODS , THEORIES OF ART HISTORY - thames and hudson
 • MINIMA ARCHAEOLOGICA - philipp von zabern
 • MINOISCHE TÖPFERKUSNT - philipp von zabern
 • MONUMENTAL CEMETERIES - tempus publishing
 • MOSAICS IN ROMAN BRITAIN - tempus publishing
 • NEFERTARI - philipp von zabern
 • NEW GRANGE ARCHAEOLOGY ART AND LEGEND - thames and hudson
 • PARTHER UND SASANIDEN - phoibos verlag 
 • PERSIA AND THE WEST - thames and hudson
 • PETRA - philipp von zabern
 • PORTRAT UND GESELLSCHAFT IN DER RÖMISHEN WELT - philipp von zabern
 • POTTERY ARCHAEOLOGY - cambridge university
 • PREHISTORIC FLINTWORK - tempus publishing
 • QEUVRES COMPLETES ILLUSTRESS DE.....(6 CİLT TK) - libraırıe pıerre lafıtte et
 • READING THE MAYA GLYPHS - thames and hudson 
 • REITER WIE STATUEN AUS ERZ - philipp von zabern
 • REVEALING THE BURIED PAST - tempus publishing
 • ROADS : ARCHAEOLOGICAL AND ARCHITECTURE - tempus publishing
 • RÖMISCHE GRABBAUTEN - wissenschaftliche buchgesellschaft darmstadt
 • SCULPTURE IN THE PARTHIAN EMPIRE - aarhus ünv.press
 • SEAFRING EGYPT - periplus
 • SEARCHING FOR ANCIENT EGYPT - thomson
 • SEVENTY WONDERS OF ANCIENT WORLD - thames and hudson
 • SPATANTIKE KORINTHISCHE SAULENKAPITELLE IN ROM - reichert verlag 
 • STONEHENGE - thames and hudson
 • SUNKEN EGYPT - periplus
 • TEMPLES OF ANCIENT EGYPT - thompson
 • THE ANCIENT METALLURGY OF COPPER - thames and hudson
 • THE ATHENIAN EXPERIMENT - michigan ünv.press
 • THE AZTECS - thames and hudson
 • THE CAULDRON OF ARIANTAS - aarhus ünv.press
 • THE COMPLETE GREEK TEMPLES - thames and hudson
 • THE COMPLETE TUTANKHAMUN -thames and hudson
 • THE COMPLETE WORLD OF HUMAN EVALUATION - thames and hudson
 • THE GREAT PYRAMIDS OF GIZA - vilo publisher
 • THE GREAT WALL OF CHINA - abble ville press 
 • THE GREEK MIRACLE - national galery of art
 • THE HAND OF THE MASTER - princeton ünv.press
 • THE HEART OF ACHILLES - michigan ünv.press
 • THE HISTORY OF GREEK VASES - thames and hudson
 • THE HOUSE OF THE HADES - aarhus ünv.press
 • THE HUMAN PAST - thames and hudson
 • THE ILIAD OF HOMER - chicago ünv.press
 • THE INVENTION COINAGE AND THE MONEYTISATION OF ANCIENT GREECE - michigan ünv.press
 • THE MAOUSSOLLEION VOL 1 - aarhus ünv.press
 • THE MAOUSSOLLEION VOL 2 - aarhus ünv.press
 • THE MAOUSSOLLEION VOL 3:1 - aarhus ünv.press
 • THE MAOUSSOLLEION VOL 3:2 - aarhus ünv.press
 • THE MAOUSSOLLEION VOL 4 - aarhus ünv.press
 • THE MAOUSSOLLEION VOL 5 - aarhus ünv.press
 • THE MAOUSSOLLEION VOL 7 - aarhus ünv.press
 • THE MAOUSSOLLEION VOL 6 - aarhus ünv.press
 • THE MIRACULOUS JOURNEY OF MAHOMET - george braziller
 • THE MUND IN THE CAVE - thames and hudson
 • THE NEOLITHISATION OF THE ALPINE REGIONS- brescia
 • THE NEW TROY - minnesota ünv.press
 • THE NEW VIEW OVER ATLANTIS - thames and hudson
 • THE PHOTOGRAPHIC ART OF WILLIAM HENRY - princeton unversity press
 • THE SEVENTY GREAT INVENTIONS OF THE ANCIENT WORLD - thames and hudson
 • THE SEVENTY WONDERS OF THE ANCIENT WORLD - thames and hudson
 • THE SPLENDOR OF LASCAUX - thames and hudson
 • THE STORY OF WRITING - thames and hudson
 • TURKEY - white star publisher
 • UNPUBLIZIERTE INSCHRIFTEN WESTKILIENS - verlag der österreichischen akademia
 • UNRAVELLING THE LANDSCAPE - tempus publishing
 • UNDERSTANDING EARLY CIVILIZATION - cambridge university
 • VANISHED KINGDOMS - aperture
 • VOICES OF THE IMPERIAL ROME - tempus publishing
 • WHEN THE PYRAMIDS WERE BUILT - the metropolitan museum
 • ZOOARCHAEOLOGY - cambridge university

Antik Kaynaklar

 • ARRIAN ANABASIS OF ALEXANDER BOOKS VII - loeb classical library
 • ARRIAN HISTORY OF ALEXANDER AND INDICA 1 - loeb classical library
 • CALLIMACHUS HYMS AND EPIGRAMS LYCOPHRON ARATUS - loeb classical library
 • DIOGENES LAERTIUS LIVES OF EMINENT PHILOSPOHERS - loeb classical library
 • EUSEBIUS ECCLESIASTICAL HISTORY 2 - loeb classical library
 • EUSEBIUS ECCLESIASTICAL HISTORY 1 - loeb classical library
 • GALEN ON THE NATURAL FACULTIES - loeb classical library
 • LIVES OF EMINENT PHILOSOPHERS 1 - loeb classical library
 • PHILOSTRATUR AND EUNAPIUS - loeb classical library
 • PHILOSTRATUS THE LIFE OF APOLLONIUS OF TYANA 2 - loeb classical library
 • PHILOSTRATUS THE LIFE OF APOLLONIUS OF TYANA 1 - loeb classical library
 • PLINY LETTERS AND PANEGYRICUS 1 - loeb classical library
 • PLINY LETTERS BOOKS VIII - X - loeb classical library
 • PROCOPIUS SECRET HISTORY - loeb classical library
 • PTOLEMY TETRABIBLOS - loeb classical library