Dinler Tarihi

 • ADEM'İN GÜNLÜĞÜ - ayna yayınları
 • ALEVİ KİMLİĞİ - tarih vakfı
 • ALEVİLİĞİN GİZLİ TARİHİ - çivi yazısı
 • ALEVİLİK VE KIZILBAŞLIK TARİHİ - nokta kitap
 • ALTAY TÜRKLERİNDE ÖLÜM - kabalcı yayınları
 • ANA HATLARIYLA İSLAM VE TASAVVUF TARİHİ - ayna yayınları
 • ASYA SİMYASI - kabalcı yayınları
 • AYDINLANMA SORUNU VE DEĞERLER - ayna yayınları
 • BATINİ GELENEK - ayna yayınları
 • BEKTAŞİLİĞİN İÇ YÜZÜ - demos yayınları
 • BHAGAVADGITA - dost yayınları
 • BİNGENLİ AZİZE HILDEGARD - dharma yayınları
 • BUDİZM - sınırötesi yayınları
 • BUDİZM GİZLİ ÖĞRETİSİ - sınırötesi yayınları
 • BÜYÜK İNİSİYELER - remzi yayınları
 • DİNİN TÜK TOPLUMUNA ETKİLERİ - simurg yayınları
 • DİNLER ATLASI - ntv yayınları 
 • DİNLER TARİHİ - kesit yayınları
 • DİNLER TARİHİ - varlık yayınları
 • DİNLER TARİHİNE GİRİŞ - kabalcı yayınları
 • DİNLER TARİHİNİN BATILI ÖNCÜLERİ-İz yayıncılık
 • DÖNÜYORDU BEKTAŞİLİKTE ZAMAN KAVRAMI - kapı yayınları
 • DUA  -  kaynak yayınları
 • DÜNYA DİNLERİNDE HAYATIN ANLAMI - say yayınları
 • DÜŞÜNME KONUŞMA VE SÖZ ÜZERİNE - İnsan yayınları
 • ESKİ YAKINDOĞU - dost yayınları
 • EZOTERİZM VE BATINİLİK TARİHİ - nokta kitap yayınları
 • FENER PATRİKHANESİ - ayraç yayınları
 • GÖRÜNMEZ KRAL TANRI - izdüşüm yayınları
 • GÜNDELİK HAYATTA MEVLANA VE SUFİZM - pegasus yayınları
 • HİNDUİZM - dost yayınları
 • HİNDUİZMİN ABCS İ - kabalcı yayınları
 • İBRAHİM PEYGAMBER - kaynak yayınları
 • İÇİMİZDEKİ MEVLANA - bilge yayınları
 • İKONALAR - kitap yayınevi
 • İPEKYOLU DİNLERİ - medrese yayınları
 • İSLAM İNANÇLARINDA HZ.ALİ TR - türk tarih kurumu
 • İSLAM İNANÇLARINDA HZ.ALİ İNG - türk tarih kurumu
 • İSLAM VE İNSAN / MEVLANA VE TASAVVUF - dergah yayınları
 • İSLAM VE BİLİM - cep kitap yayınları
 • İSLAM VE MODERNİTE - remzi yayınları
 • İSLAMIN MİSTİK BOYUTLARI -  kabalcı yayınları
 • İSRAİL'İN ŞİFRESİ - pegasus yayınları
 • KAİNATA MENSUP OLMAK - insan yayınları
 • KENTİN ALEVİLERİ - kitabevi yayınları
 • KUR'AN İNCİL VE TEVRAT - kaynak yayınları
 • KUR'AN'IN ELEŞTİRİSİ 3 - kaynak yayınları
 • MELAMİLİK VE BEKTAŞİLİK - ayna yayınları
 • MEVLANA - sınırötesi yayınları
 • MEVLANA VE İNSAN - elif yayınları
 • MEVLANA VE SUFİZM - pegasus yayınları
 • MEVLANA'DA SEVGİ YOLU - dharma yayınları
 • MİSTİZMİN ANA HATLARI - ayna yayınları
 • MİTRAS GİZLERİN KÖKENİ - Arkeoloji sanat yayınları
 • MUSA VE YAHUDİLİK - remzi yayınları
 • MÜBADELE ÇOCUKLARI - tarih vakfı
 • MÜSLÜMAN HZ.İSA - kitap yayınevi
 • NUH TUFANI - arkadaş yayınları
 • ORTADOĞU'DA SÜRYANİLİK - asam yayınları
 • OSMANLI TOPLUMUNDA TASAVVUF VE SUFİLER TR - türk tarih kuumu
 • OSMANLI TOPLUMUNDA TASAVVUF VE SUFİLER İNG - türk tarih kuumu
 • PERVANE SÜLEYMAN - kaynak yayınları
 • ROMA'NIN GİZEM DİNLERİ - Arkeoloji sanat yayınları
 • RUMİ'NİN İZİNDE - ayna yayınları
 • SUFİZM BİLGELİK ARAYIŞINDA TASAVVUF YOLU - okyanus yayınları
 • SUFİZM GİZLİ ÖĞRETİSİ - sınırötesi yayınları
 • SUFİZM VE SANAT - okyanus yayınları
 • SÜRYANİ TARİHİ - ayraç yayınları
 • ŞARAP VE DİN - kitap yayınevi
 • TANRILARA KARŞI - scala yayınları
 • TANRISAL ÖNGÖRÜ - kabalcı yayınları
 • TARİHSEL GELİŞMELERLERLE TÜRKİYE'DE LAİKLİK  - 
 • TASAVVUF FELSEFESİ VE GERÇEK FELSEFE - ayna yayınları
 • TASAVVUF TARİHİ - ayna yayınları
 • TEK TANRILI DİNLER KARŞISINDA KADIN -  metis yayınları
 • TÜRK VE YAHUDİ KÜLTÜRLERİNE MUKAYESELİ BİR BAKIŞ - burhan oğuz
 • TÜRKİYE YAHUDİLERİNİN BATILILAŞMASI - ayraç yayınları
 • TÜRKİYE'DE ALEVİ BEKTAŞİ AHİ VE NUSATRİ ZÜMRELERİ - kitabevi yayınları
 • TÜRKİYE'DE MEZHEPLER VE TARİKATLAR - inkılap yayınları
 • ÜNLÜ HATTATLARIN MEZARLARI - M.şinasi acar
 • YAHUDİ MEDENİYETİ - pegasus yayınları
 • YAHUDİLİK VE DİNİ ÇOĞUNLUK -
 • YASEVİLİK,ALEVİLİK , BEKTAŞİLİK - elips yayınları
 • ZINDIKLAR VE MÜLHİDLER - tarih vakfı

YABANCI YAYIN

 • SHAMANS THROUGH TIME - thames and hudson
 • PILGRIMAGE -
 •