Kibele'nin Torunları 2 Karma Resim & Heykel Sergisi

6-24 Mart 2012

 

ANADOLU DAĞLARI'NIN HANIMI , BÜYÜK ANA KİBELE


Kadın Ana Kibele , Antik Anadolu'nun tarihöncesi dönemlerinden gelen güçlü inanışlarından birisidir.Antik çağlarda yaşadığımız coğrafyanın kayalıklarında ,korularında , çam ormanlarında,mağaralarında ,çağlayanlarında,pınarlarında oturduğuna inanılarak "dağların anası" olarak büyük saygı görmüüş bir tanrıçadır.Tek Tanrılı dinler öncesinde Anadolu insanının doğaya dönük inanç dünyasının da önde gelen simgelerinden birisidir.Efsanevi Kralları Midas'la özdeşleşen Frigler ,bu Anadolu tanrıçasını Balkanların hakimesi ,yaban hayvanlarının sahibesi olarak pınarların ,çağlayanların,çam ormanlarının olduğu bütün doğa köşelerinde kutsamışlardır."Dağların Anası"nın ritüellerinde yer alan ağaçlar ; özellikle meşe,çam ve selvi de Kibele'ye adanmış üç kutsal ağacı oluşturmuştur.

Orta Avrupa'dan Hellenistik Dönemde Anadolu'ya göçen Galatlar'da Frigya Bölgesi'ne yerleştiklerindeTanrılar Anası Kibele inancını benimsemiş,kırlarda dağ yamaçlarında ki sunaklarda, adına dikilmiş taşlarda,kayaya oyulmuş basamaklı kutsal alanlardaki törenleri onların doğa ve hayvanlara yönelik inanç ve sevgileriyle bütünleşmiştir.Kibele'nin Pessinus (Ballıhisar/Sivrihisar) antik kentindeki tapınağının içinde saklanan idolü siyah bir gök taşı olarak büyük saygı görmüştür."Dağların Hanımı" , "Anasız Bakire" Kibele daha sonraları Hazreti Meryem'e kadar uzanan çizgide pek çok şnancı ve kültürü etkilemiştir.Yaratıcılığın bu güçlü simgesi çağlar boyu sanatçılarında önemli esin kaynaklarından biri olmuştur.Günümüzde sekiz sanatçı hanımın bir araya gelerek oluşturduğu "Kibele'nin Torunları" grubu üyelerinin değişik sanat dallarındaki eserlerinden oluşan bu sergi de bizlere gerçek bir sanat şöleni sunmaktadır.