Kasım 2007

01 Kasım 2007

  • Alevi-Bektaşi İnancı, Yaşama ve Sanata Etkisi - Doğan Bermek

08 Kasım 2007

  • İnsanın Kökeni ve Kültür Taşıyıcısı Tokara Türkleri - Fırat Düzgüner

15 Kasım 2007

  • İsrail ve Kutsal Topraklar Üzerine - Esin & Bilgin Turnalı

22 Kasım 2007

  • Tamgaly Kayaüstü Resmleri : Kırgızistan - Ersin Alok

29 Kasım 2007

  • Son Bulgular Işığında Yeni Dönem Troia Kazıları - Rüstem Arslan