Nisan 2008

03 Nisan 2008

  • Keçe Hakkında Herşey - Serdar Kalmaz

10 Nisan 2008

  • Antiokheia AD Pisidium ve Aziz Paulus-En Son Buluntularla - Bilgin Turnalı

17 Nisan 2008

  • Anadolu'da Benzersiz Bir Heykel Okulu: Afrodisyas - Mesut Ilgım

24 Nisan 2008

  • Tek Tanrılı Dinler Öncesinde Saç Büyü Türban - Yıldız Cıbıroğlu